O konferencji

„Znaczenie mediacji rówieśniczej
w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i praktyczne”
17 października 2019 r.
Pałac Prymasowski (Hotel Bellotto),
ul. Senatorska 13/15, Warszawa
09:00-15:30

Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 17 października 2019 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i praktyczne”. Wydarzenie zorganizowała Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z sędzią w stanie spocz. Anną Marią Wesołowską. Honorowy Patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. 


Głównym celem konferencji była wymiana poglądów oraz doświadczeń wyznaczających kierunki profilaktyki antyprzemocowej i mediacji rówieśniczych. 


Podczas konferencji swoje wystąpienia wygłosili:
•    Andrzej Stefański – Dyrektor, Główny Koordynator ds. Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;
•    Anna Maria Wesołowska – sędzia w stanie spocz.;
•    Dorota Zawadzka – psycholog rozwojowy i niezależny ekspert;
•    Izabela Buszewicz – Prezes Świętokrzyskiego Centrum Mediacji;
•    Dorota Whitten – koordynatorka Edukacji Pokoju, mediator, socjolog;
•    Joanna Wajda – trener Edukacji Pokoju.

Relacja wideo z konferencji:

 

Otwarcie konferencji zostało uświetnione przez wystąpienie Andrzeja Stefańskiego – Dyrektora, Głównego Koordynatora ds. Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Następnie sędzia w st. spocz. Anna Maria Wesołowska wprowadziła uczestników do tematu mediacji rówieśniczych oraz rozpoczęła prelekcje w pierwszej sesji tematycznej. Podczas niej Dorota Zawadzka omówiła zagadnienia związane z rolą relacji pomiędzy uczniami a nauczycielami, autorytetu rówieśniczego, szkolnej partycypacji oraz samorządu szkolnego jako czynnika kształtującego postawy obywatelskie. Natomiast Izabela Buszewicz podkreśliła ogromne znaczenie komunikacji i umiejętności słuchania w procesie rozwiązywania konfliktów wśród najmłodszych. 


W trakcie drugiego panelu tematycznego odbyły się warsztaty poprowadzone przez przedstawicielki Fundacji Dom Pokoju: Dorotę Whitten oraz Joannę Wajdę. Podzieliły się one z uczestnikami własnymi doświadczeniami, jak w codziennej praktyce wykorzystywać mediacje jako realne narzędzie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów. W trakcie drugiego panelu tematycznego sędzia w st. spocz. Anna Maria Wesołowska podkreśliła ogromne znaczenie edukacji prawnej w świetle współczesnych zagrożeń, rolę rodziców, szkoły oraz służb pomocowych w budowaniu bezpiecznego otoczenia dziecka i kreowania świata wartości i stawiania granic.


W wydarzeniu uczestniczyło 150 osób. W szczególności byli to przedstawiciele oświaty, kuratoriów, instytucji wsparcia dziecka i rodziny oraz kuratorzy, mediatorzy, a także psychologowie. 


Serdecznie dziękujemy naszym patronom medialnym: Wydawnictwu C.H. Beck, Magazynowi psychologicznemu „Charaktery” oraz Wydawnictwu Od.Nowa za zaangażowanie i pomoc w rozpropagowaniu konferencji. 


150 uczestników 
5 prelegentów
1 sesja warsztatowa

Galeria zdjęć

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z fotorelacją z konferencji pt. „Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i praktyczne”. 

 
 

Partnerzy konferencji

Rzecznik Praw Obywatelskich – Patronat Honorowy

Zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Ponadto, RPO bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Rolą Rzecznika jest także wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.


Zespół Rzecznika Praw Obywatelskich liczy niespełna 300 osób, które pracują dla ponad 38 milionów obywateli. W samym 2015 r. RPO zajął się sprawami 30 tysięcy osób, informacji udzielił prawie 40 tysiącom obywateli, a sprawy dotyczące większych grup zgłosił w prawie 300 wystąpieniach do różnych ministerstw i instytucji, 500 wystąpieniach z urzędu oraz w 21 wnioskach do Trybunału Konstytucyjnego.


Konferencja z mediacji rówieśniczych jest kolejnym wydarzeniem Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego objętym patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2017 roku RPO był Patronem Honorowym konferencji PPBW pt. „Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. 

 

www.rpo.gov.pl

Wydawnictwo C.H.Beck

Wydawnictwo C.H.Beck od ponad 25 lat łączy środowisko Autorów i Praktyków stosowania prawa ze środowiskiem Klientów, stawiając na jakość i współkształtowanie kultury prawnej w Polsce. 


Współpraca Wydawnictwa C.H.Beck z ponad trzema tysiącami wybitnych Specjalistów gwarantuje pewność poruszania się w ustawicznie zmieniających się przepisach prawa.


System Informacji Prawnej Legalis jako flagowy projekt Wydawnictwa – poza swoistą Biblioteką Dzieł Wydawnictwa C.H.Beck – jest także praktycznym przewodnikiem po specjalistycznych zagadnieniach, pozwalając prawnikom oszczędzić czas. Zaufaniem obdarza go w swojej zawodowej pracy ponad 40 tysięcy aktywnie korzystających prawników.


www.legalis.pl

Wydawnictwo Od.Nowa

Wydawnictwo Od.Nowa zostało założone w 2002 roku w Bielsku-Białej i jest jednym z najbardziej innowacyjnych wydawców na rynku prawniczym. W ofercie wydawnictwa znajdują się m.in. zbiory przepisów, diagramy, warsztaty, repetytoria oraz inne pomoce w edukacji prawnej. „Białe kodeksy” to jedne z najbardziej znanych pozycji wydawcy, które zawierają przepisy z poszczególnych segmentów prawa. 

Księgarnia internetowa wydawnictwa oferuje ponadto: kodeksy, serię Last Minute, serię Diagramy, Eko-torby, T(oga)-shirty oraz wiele innych produktów.

 

www.wydawnictwo-odnowa.pl 
 

Charaktery magazyn psychologiczny

Magazyn psychologiczny Charaktery to polski miesięcznik popularnonaukowy poświęcony psychologii, ukazujący się od 1997 roku. Na łamach magazynu publikowane są artykuły ukazujące zasady funkcjonowania ludzkiego umysłu, poświęcone relacjom między ludźmi, uczące poznawania własnych emocji, a także analizujące mechanizmy powstawania kryzysów i uzależnień.

www.charaktery.eu

 

Prelegenci

Przedstawiamy listę prelegentów konferencji pt. „Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i praktyczne”.

Organizator konferencji

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma kilkuletnie doświadczenie w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki. Od 2017 roku jest partnerem Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych, czyli inicjatywy zrzeszającej instytucje działające na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt ma na celu poprzez wspólne działania partnerów zapobiegać wszelkim negatywnym zjawiskom występującym lub stanowiącym realne zagrożenie w środowiskach młodzieżowych (www.obserwatorium.wlkp.pl). Ponadto również w 2017 roku PPBW była organizatorem konferencji pt. „Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, którą honorowym patronatem objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Minister Edukacji. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 uczestników, a wyciągnięte wnioski z konferencji pobudziły środowisko do dyskusji nad rolą i kierunkiem rozwoju profilaktyki zintegrowanej (link). 

PPBW obejmuje swoim patronatem ważne wydarzenia i publikacje, jak wydaną w 2018 roku książkę pt. „Działania profilaktyczne. Planowanie i realizacja” autorstwa dr Marzeny Kordaczuk- Wąs, która stanowi ważne kompendium wiedzy o działaniach z zakresu profilaktyki (link). Warto również wspomnieć o dwóch cyklach szkoleń prowadzonych od minionego roku, pierwszym pt. „Profilaktyka o sprawdzonej skuteczności „krok po kroku”- czyli jak skonstruować skuteczny program profilaktyczny”, którego głównym celem było poznanie przez uczestników zasad tworzenia, wdrażania i ewaluacji programów profilaktycznych. Drugim z nich są warsztaty pt. „Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów”, które są prowadzone przez sędzię Annę Marię Wesołowską (link). 

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego realizuje obecnie Program Bezpieczna Szkoła PPBW, którego celem jest prowadzenie w szkołach zajęć z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tematyką zajęć są zagadnienia związane z: cyberbezpieczeństwem, przeciwdziałaniem uzależnieniom, mediacji, przemocy rówieśniczej, edukacji prawnej oraz edukacji antyterrorystycznej (link).
 

 
 

ORGANIZATOR:

KONTAKT:

Martyna Czerniejewska

martyna.czerniejewska@ppbw.pl

(61) 861 24 46, kom: 695 386 963

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

ul. Słowackiego 17/11

60-822 Poznań 

www.ppbw.pl

Strona używa plików cookies,aby ułatwić korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie
w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody.

Aneta Jabłońska

aneta.jablonska@ppbw.pl